Pagesia

Durant el 2017, l’Ajuntament, gràcies al treball realitzat per l’Associació Arran de Terra, ha pogut elaborar una diagnosi del sector primari per promoure la Transició Agroecològica a Navàs a partir dels fonaments teòrics i metodològics de la Dinamització Local Agroecològica (DLAe). La DLAe és una una estratègia innovadora de desenvolupament local, una proposta pràctica d’intervenció en el territori orientada a promoure la sostenibilitat, l’equitat i la justícia en els sistemes alimentaris i les comunitats locals.

Les activitats agropecuàries han de jugar un paper clau en la promoció de la sostenibilitat ecològica, econòmica i social dels sistemes alimentaris i les comunitats locals, i en la conservació del paisatge i els serveis ambientals que brinden els ecosistemes. Conseqüentment, des de la perspectiva de la DLAe el sector primari ha de ser el protagonista dels esmentats processos de Transició Agroecològica.

Per aquest motiu, durant el 2018 hi haurà un grup de treball entre la pagesia i l’Ajuntament, dinamitzat per l’Associació Arran de Terra, de cara a cercar una millora en la sostenibilitat econòmica, ambiental i social de les explotacions agroramaderes del municipi.


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/clients/client1/web5/web/wp-content/themes/accesspress-parallax/content-single.php on line 111