Menjadors ecològics

Un dels principals compromisos de l’Ajuntament és el de promocionar que els menjadors de col·lectivitats (escoles, residència d’avis, etc.) facin la transició cap a menjadors ecològics i de proximitat. Un menjador ecològic i de proximitat va més enllà de tenir un petit percentatge d’aliments ecològics en el menú; un menjador ecològic vol alimentar avui, al mateix temps que garanteix una alimentació per demà. A més, cal considerar-lo com un projecte transversal que tingui en compte els diferents àmbits on es relaciona l’alimentació: a casa, a l’escola, a la botiga, al camp i amb qui produeix els aliments.

Amb la finalitat de realitzar la voluntat d’avançar cap a menjadors ecològics i de proximitat, l’Ajuntament treballarà conjuntament amb l’Associació de Menjadors Ecològics en la realització d’Estudis de Viabilitat en la Residència Municipal d’Avis i a l’Institut Escola Sant Jordi. L’estudi de viabilitat ens permetrà conèixer la situació actual dels diferents serveis. El resultat d’aquest serà com una guia adaptada a la realitat de cada centre per anar introduint canvis en la mesura que ens sigui possible per transformar-lo en un menjador ecològic i de proximitat. L’estudi és realitzat tenint en compte els criteris del MENÚ2020.